piora2

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na rzecz Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty

piora3

Zasady pracy Hospicjum Gdańskiego:

Opieka sprawowana jest w domu chorego przez zespół składający się z lekarza i pielęgniarki, a w razie potrzeby, również przez psychologa, księdza, rehabilitanta, pracownika socjalnego oraz wolontariusza spoza służby zdrowia. Przeznaczona jest dla pacjentów w terminalnym stadium choroby przewlekłej oraz ich rodzin. Opieka sprawowana jest bezpłatnie.

 

Na czym polega domowa opieka hospicyjna

Członkowie zespołu hospicyjnego odwiedzają w domach tych chorych, którzy z powodu postępującej choroby nie mogą wychodzić z domu.

W czasie pierwszej wizyty wykonywanej zwykle przez lekarza zbierane są informacje na temat choroby i dotychczas stosowanego leczenia, a także ewentualnych problemów jakie sytuacja ta stwarza choremu i jego rodzinie. Przeprowadza się dokładne badania i na tej podstawie ustala się dalsze postępowanie. Jednocześnie doradza się rodzinie sposób sprawowania przez nią opieki. Na postawie danych uzyskanych od pacjenta i rodziny ustala się następnie częstość wizyt oraz ewentualny udział w opiece innych członków zespołu (pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta, kapelana itp.). Podczas kolejnych wizyt wykonuje się potrzebne zabiegi, obserwuje się wyniki leczenia, wprowadzając w nim w razie potrzeby zmiany. Pomaga się na bieżąco choremu i rodzinie w radzeniu sobie z trudną sytuacją.

 

Czy można zrezygnować z domowej opieki hospicyjnej

Tak - jeśli tylko chorzy sobie tego życzą. Czasami w trakcie sprawowania opieki, jeśli stan chorego ulega poprawie, zostaje on skierowany do właściwego leczenia specjalistycznego. Rezygnacja ta nie jest definitywna. W każdej chwili, jeżeli chory wyraża takie życzenie, może być przyjęty ponownie do opieki hospicyjnej.

 

Kto kieruje do domowej opieki hospicyjnej

Do domowej opieki hospicyjnej chory może się zgłosić sam lub moze to zrobic rodzina, za okazaniem skierowania od lekarza ubezpieczenia społecznego.

 

Zgłoszenia chorych przyjmowane są osobiście lub telefonicznie:

Zgłoszenia chorych przyjmowane są podczas dyżurów tel. kom. 603953425
w godzinach 10:00-16:00 .
Siedziba czynna :
pn,śr,pt  10-14.00,wt,czw 15-19.00

nr telefonu do siedziby Hospicjum: 58 3440993

 

slonce
m1
m4
© Hospicjum Gdańskie 2012 | Webmaster: witpok.pl | Projekt graficzny: dorozen@tlen.pl